Konemyynti K Kauppinen Oy
Y-tunnus 0545221-1


REKISTERISELOSTE

Konemyynti K Kauppinen Oy:n toimialana on maa- ja metsätalouskoneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa.

Yritys pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakkaille suunnattujen palvelujen ja oman laskutuksensa hoitamista varten.

Asiakkaan perustiedot sisältävät vain välttämättömät tiedot. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.

Palkanlaskennan tietojärjestelmässä säilytetään työntekijöiden palkka- ja verotiedot.Palkkatiedot saadaan postitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Näitä tietoja luovutetaan vain kullekin henkilölle, Verohallinnolle ja vakuutusyhtiölle tarpeen mukaan.

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnon tai muun viranomaisen tarkastajille sekä tilitoimistolle kirjanpidon tuottamista varten.

Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain Verohallinnolle.

Lisäksi yrityksen tilintarkastajilla on pääsy kaikkiin Veroilmoituksen sisältämiin ja palkanlaskennan tietojärjestelmän sisältämiin yrityksen toimitiloissa säilytettäviin henkilötietoihin.

Konemyynti K Kauppinen Oy ei siirrä asiakkaidensa ja työntekijöidensä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilörekisterit sijaitsevat tilitoimiston tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.

Rekisterinpitäjä:

Kari Kauppinen
Toimitusjohtaja
Konemyynti K Kauppinen Oy
Hallitie 2, 41490 Niemisjärvi